LIDGELD 2018 - 2019

Onze prijzen:

- € 310 per speler per seizoen
- € 285 voor een tweede kind van hetzelfde gezin
- € 260 voor een derde kind van hetzelfde gezin
- Gratis vanaf vierde aangesloten kind van hetzelfde gezin
- Duiveltjes U 6 ( 2013 ) 205 € per speler

Teneinde tijdig een verzekering van uw kind te garanderen, vragen wij u dit lidgeld te storten op het rekeningnummer van de club
(BE29 6711 1700 0764) met vermelding van de naam van de speler en het geboortejaar

Gelieve te betalen voor 15 augustus 2018. Voor U6 is uiterste betaaldatum 15 september 2018. 

Inbegrepen in het lidgeld:

 • een sportverzekering (via de K.B.V.B.)
 • een volledig seizoen voetbalbegeleiding met 2 oefensessies per week
  (vanaf U7 en als de weersomstandigheden het toelaten).
 • één drankbon per competitiewedstrijd
 • een kledijpakket (elke 2 seizoenen vanaf U7)
  • bevat een polo en wedstrijdkousen.
  • verder naar keuze samen te stellen volgens eigen behoefte.
  • pakket slechts te bekomen na betaling van het lidgeld.   
 • een wedstrijduitrusting in bruikleen
  (na elke wedstrijd af te geven aan de ploegafgevaardigde)
 • mogelijkheid tot aankoop van sportkledij in de kleur en met het logo van de club aan speciale voorwaarden.
 • een degelijke en goed verzorgde sportinfrastructuur

VERGEET NIET: een tussenkomst in het lidgeld kan worden bekomen bij uw ziekenfonds!